Aangifte van een buitenlandse rekening in België

Post Reply
WHS BE-NL
Posts: 517
Joined: 26 Nov 2012 12:45

Aangifte van een buitenlandse rekening in België

Post by WHS BE-NL »

Ter informatie

Quid buitenlandse rekeningen voor Belgen?

Een Belg mag een rekening in het buitenland aanhouden. Maar iedere Belg, die een rekening in het buitenland heeft, is verondersteld deze aan te geven aan de Nationale Bank en op uw belastingsaangifte.

1) Eénmalig aan de Nationale Bank (CAPC).

Op https://www.nbb.be/nl/kredietcentrales/ ... en-voor-de kan men de rekening aangeven. Via uw E-ID kan u snel inloggen en de aangifte doen.

Belangrijk om weten voor het invullen van de informatie: bij WH Selfinvest heeft u geen bankrekeningnummer. U heeft een rekeningnummer bij een beursvennootschap. Hier vult u bijvoorbeeld uw nummer WLxxxxx in.

In het veld BIC kan u geen BIC nummer invullen daar WH Selfinvest een beursvennootschap is en geen bankinstelling. Hier vult u dan het adres van WH Selfinvest in Luxemburg in. Zie https://www.whselfinvest.be/nl-be/tradi ... tact-adres

2. Jaarlijks op uw belastingsaangifte

Op uw belastingsaangifte dient u aan te vinken dat u een rekening in het buitenland heeft. Verder dient u ook inkomsten uit kapitalen aan te geven. Doorgaans bedoelt met intresten en dividenden. Deze inkomsten, dient u dus eveneens in te vullen indien van toepassing. Let wel, op de gelden op de CFD FX rekeningen ontvangt u geen intresten.

De aan te geven inkomsten vindt u terug op pagina 14 van het document op https://financien.belgium.be/sites/defa ... n-2017.pdf
Post Reply

Return to “Andere onderwerpen”